Achiziție - Achiziţionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul 2022

Achiziție IMSP AMT Buiucani

Informație generală

IMSP AMT Buiucani
1003600153131
Achiziţionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul 2022
1,041,000.00 MDL
perioada de clarificari
ocds-b3wdp1-MD-1631624134498

Achiziţionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul 2022


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
14/09/2021 16:00
clarificări
29/09/2021 09:00
depunere
02/10/2021 09:00
deschidere oferte
02/10/2021 09:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 14/09/2021 12:56
Trezoreria de Stat

suma planificată 1,041,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
1,041,000.00 MDL 79700000-1 Achiziţionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul 2022 1 Bucata 01.01.2022 - 30.12.2022
str. Ion Luca Carageale, 2

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt_de_participare.docxbiddingDocumentsAchiziție-ANUNT PARTICIPARE14/09/2021 16:00Descarca
documentatia_standard_servicii.docxbiddingDocumentsAchiziție-DOCUMENTATIA STANDARD14/09/2021 16:00Descarca
duae modificat noiembrie 2020.docbiddingDocumentsAchiziție-DUAE14/09/2021 16:00Descarca
fisa date.docxbiddingDocumentsAchiziție-FISA DATE14/09/2021 16:00Descarca
anunt_de_participare.docxbiddingDocumentsAchiziţionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul 2022-ANUNT PARTICIPARE14/09/2021 16:00Descarca

Persoană de contact

Clarificări

posturi 24/24
pentru Achiziție
15.09.2021 10:02

totusi cate posturi de paza fizica sunt necesare?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

15.09.2021 11:35

Buna ziua! Avem 4 obiective a IMSP AMT Buiucani - CCD - str. Caragiale 2, CMF-5 - Caragiale 1, CMF-4 - Creanga 24, CMF-6 -P. Movila 6. si este necesar de 4 posturi de paza fizica. Va multumim. O zi reusita!

... afișează tot conținutul

punctul 12 din anuntul de participare
pentru Achiziție
16.09.2021 17:39

La punctul 12 din anunutul de participare este scris ,, Valoarea minima (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (3 ani) Valoarea minima 75% din valoarea ofertei a unui contract îndeplinit individual de servicii de paza pe parcursul perioadei indicate (3 ani) indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați''

Ne puteți explica va rog frumos ce se are in vedere prin aceasta fraza ? Si care este scopul acestei cerințe cu ce ea poate ajusta la prestarea serviciilor de paza ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

17.09.2021 09:30

Buna dimineata! In conformitate cu Legea 131/2015 - condiţiile de calificare stabilite sunt intru asigurarea eficienţei achiziţiei publice;: utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante. art. 17. alin. (1) Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
art. 21. alin. 1. lit a. lit.c. Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi:
a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
financiare; c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. Alin. 4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Articolul 22. alin. (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, lit. c. a) lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
Articolul 37. Alin. (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite.
(2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.
(4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire.
Va multumim O zi reusita

... afișează tot conținutul