Achiziție - Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești

Achiziție Organizația pentru Dezvoltarea Secorului IMM

Informație generală

Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești
1,200,000.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1631099671005

Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autor


Licitație deschisă
cel mai bun raport calitate-preţ
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
08/09/2021 14:34
clarificări
26/09/2021 10:21
depunere
29/09/2021 11:21
deschidere oferte
29/09/2021 11:21
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 08/09/2021 11:18
Trezoreria de Stat

suma planificată 1,200,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
1,200,000.00 MDL 71322000-1 Servicii de proiectare 1 Unitate 29.09.2021 - 31.12.2021
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
verificatori_de_proiecte_31.07.21.pdfbiddingDocumentsAchiziție-24/09/2021 10:21Descarca
caietul_de_sarcini_pim_telenesti (2).semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițieCaietul de sarcini15/09/2021 14:17Descarca
anunt de participare_telenesti.signed.semnat.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieAnunț/invitație de participare09/09/2021 13:43Descarca
anunt de participare_telenesti.signed.semnat.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieAnunț/invitație de participare08/09/2021 14:34Descarca
caietul_de_sarcini_pim_telenesti.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițieCaietul de sarcini08/09/2021 14:34Descarca
ds_lucrari_new.docxbiddingDocumentsAchizițieDocumenteția standard08/09/2021 14:34Descarca
duae_ro_0.docbiddingDocumentsAchizițieDUAE08/09/2021 14:34Descarca
declarația privind beneficiarii finali.docxbiddingDocumentsLotul 1: Elaborarea documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autorDeclarația privind beneficiarii finali08/09/2021 14:34Descarca
f3.5_declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic (4).docxbiddingDocumentsLotul 1: Elaborarea documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autorFormularul (F3.5)08/09/2021 14:34Descarca
f3.6_declataria privind conduita etica.docxbiddingDocumentsLotul 1: Elaborarea documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autorFormularul (F3.6)08/09/2021 14:34Descarca
f4.2 specificații_de_pret.docxbiddingDocumentsLotul 1: Elaborarea documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autorFormularul (F4.2)08/09/2021 14:34Descarca
obiective pim telenești.pdfbiddingDocumentsLotul 1: Elaborarea documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autorInformația suplimentară08/09/2021 14:34Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Documentele procedurii de achiziție
pentru Achiziție
18.09.2021 21:07

1. Prin prezenta adresare solicitam să operați modificări în documentele de licitație publica în conformitate cu HOTĂRÎREA GUVERNULUI Republicii Moldova Nr. 987 din 10-10-2018 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri” și cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 5 octombrie 2018.

2. Concomitent , este necesar de a exclude din prețul total al proiectării “Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autori” costul supravegherii de autor, deoarece la această etapă este imposibil de a determina acest cost in mod legal.
Prețul supravegherii de autor se determina prin calcul în temeiul documentelor normative naționale și se fixează în Devizul general al documentatiei de deviz la finalul proiectării obiectivului în ansamblu. Orice altă abordare a calculului costului supravegherii de autor este ilegală. De asemenea, intocmirea contractului supravegherii de autor se efectuează în conformitate cu capitolul V, articolul 12 al Legii Nr. 163 din 09-07-2010 “Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”cu modificarile prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20, la etapa de obținere a autorizației de construirea obiectivului proiectat.

3. Contractul supravegherii de autor va corespunde prevederilor NCM A.07.03-2002 “Regulamentul cu privire la monitorizarea obiectelor in constructie de catre autorul proiectul”.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.09.2021 09:39

1. Stimate ofertant,
Atenționăm că procedura de achiziție publică în cadrul căreia ați solicitat clarificări este Licitație Publică Deschisă, prin urmare solicitarea de a efectua modificări în ”documentele de licitație” în conformitate cu HOTĂRÎREA GUVERNULUI Republicii Moldova Nr. 987 din 10-10-2018 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri”, este lipsită de temei.
De asemenea menționăm că Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 5 octombrie 2018, cuprinde achiziția de servicii în general, iar servicii de elaborare a documentației de proiect sunt reglementate de Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 69/2021. Astfel documentația standard aferentă procedurii de Licitație Publică Deschisă corespunde în totalitate cu prevederile Art. 50 din LP NR. 131/2015.
Totodată menționăm că grupul de lucru a decis includerea prețului supravegherii de autor în ofertă pentru a corespunde prevederii LP NR. 131/2015, mai mult ca atât acest preț este ușor deductibil având în vedere informația pusă la dispoziția operatorilor economici care au o experiența minimă necesară și doresc să depună oferta pentru procedura de achiziție menționată. De asemenea vă asigurăm că contractual privind supravegherea de autor (anexat în documentația standard) nu contravine cu capitolul V, articolul 12 al Legii Nr. 163 din 09-07-2010 “Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție” cu modificările prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20, cât și a prevederilor NCM A.07.03-2002 “Regulamentul cu privire la monitorizarea obiectelor în construcție de către autorul proiectul”.

... afișează tot conținutul

Posibilitatea micșorării procentajului ,,lichidităților generale (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%),,
pentru Achiziție
20.09.2021 09:17

Cu referire la anunțul licitației deschise pentru achiziționarea: ,,Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autor,, publicat pe www.achizitii.md (MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1631099671005), Vă informăm, că potrivit anunțului de participare, una din condițiile înaintate de către autoritatea contractantă la capitolul ,,3.Capacitatea economică și/sau financiară,, nr. d/o 12, este ,,2. Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%).
Menționăm, că în calitate de ofertant solicit revizuirea acestei condiții, cu excluderea acesteia sau minimizarea pîna la pragul de 50 %, avînd în vedere că pentru licitațiile anterioare înaintate de către ODIMM în cadrul achiziționării ,,Serviciilor de proiectare a platformelor industriale pentru raioanele Cimișlia, Ocnița, Briceni, Dondușeni,, au fost solicitate aceleași condiții (referitor la poziția susmenționată), iar la ofertele evaluate majoritatea ofertanților fiind excluși din cauza nerespectării acestei condiții, necătînd la faptul înaitării unor prețuri mai avantajoase și experințe similare mai argumentate.
Avînd în vedere că această solicitare referitor la lichiditatea generală este solicitată și în continuare, iar situațiile financiare pentru anii 2018, 2019, 2020 nu pot fi schimbate, ofertanții sunt nevoiți/ impuși de situație de a nu mai participa la licitațiile viitoare din cauza acestei solicitări (necătînd că pot fi propuse oferte de preț mai avantajoase, experiențe mai bune, recomandări etc.), astfel fiind favorizați doar cîțiva ofertanți, care din motivul excuderii concurenței vor înainta prețuri mai mari.
Considerăm această cerință neargumentată și avînd în vedere că autoritatea contractantă justifică solicitarea sa la capitolul ,,3.Capacitatea economică și/sau financiară,, prin necesitatea ,,asigurării,, la capitolul financiar, recomandăm în schimbul înlocuirii pragului de 100% la 50% a ,,lichidității generale,, cu majorarea garanției bancare de la 1% la 2 % sau prezentarea activelor întreprinderii (active fixe) care ar fi nu mai puțin decît valoarea ofertei înaintate.
Avînd în vedere cele menționate, contăm pe o examinare cît mai urgentă a acestei adresări, ținînd cont de o evaluare corectă a cerințelor înaintate în anunțurile de participare pentru serviciile de proiectare a Platrformelor Industriale Multifuncționale, excluderea concurenței neloiale, aprecierea profesionalizmului și ofertelor avantajoase (inclusive în vedera economisirii banilor publici).

... afișează tot conținutul

Răspuns:

22.09.2021 09:39

2. Stimate ofertant,
Aducem la cunoștință că documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1631099671005 este elaborată în conformitate cu OMF69/2021. Astfel, condițiile cu referire la nivelul de lichiditate sunt impuse conform Ordinului sus menționat, Punctul 36, subpunctul 2).

... afișează tot conținutul

Documentele procedurii de achiziție
pentru Achiziție
24.09.2021 08:20

la formularul Contractului-model de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru Platforma Industrială Multifuncțională Telenești:
1. Care este sensul solicitării de la ofertant de a avea soldul bancar în valoarea de 80% din costul serviciilor, atunci când 1 etapă, care prevede executarea integrală a serviciilor de proiectare date, este evaluată de beneficiar numai la 30% din contul acestor servicii (a se vedea punctul 3.3 al contractului)?
2. Ce a servit temei juridic pentru divizarea și stabilirea achitărilor pe etape 30% la prima etapă, care prevede executarea integrală a serviciilor de proiectare date și 70% după obținerea avizului pozitiv al ÎS “Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” sau altor verificatori licențiați?
3. Care sunt la opinia beneficiarului “verificatorii licențiați”, deoarece în legislația națională astfel de categorie nu există? Există noțiunea de “ verificatori atestați”.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

24.09.2021 10:41

Stimate ofertant, venim cu următoarele răspunsuri:
1. Având în vedere valoarea estimată pentru serviciile solicitate, complexitatea serviciilor de proiectare, termenii de implementare atât a serviciilor de proiectare cât și a proiectului în întregime, precum și modalitatea de plată (indicată în modelul de contract din documentația standard anexată), această condiție a fost înaintată pentru a ne asigura că ofertantul dispune de resurse minime necesare pentru plata echipei antrenate în executarea documentației de proiect și excluderea situațiilor potențiale de tergiversare a termenilor de prestare a serviciilor.
2. Legea 131/2015; OMF 69/2021.
3. Lista ”Verificatorilor atestați” existenți a fost anexată la documentația de atribuire.

... afișează tot conținutul

Participanți

Lotul 1: Elaborarea documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autor 1,200,000.00 MDL
29/09/2021 10:23
998,000.00 MDL
Ofertă refuzată
27/09/2021 23:56
1,020,000.00 MDL
Ofertă acceptată
28/09/2021 20:24
1,050,000.00 MDL
Ofertă refuzată