Achiziție - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Achiziție Primaria or. Durlesti

Informație generală

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
8,000,000.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1623070530581

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
07/06/2021 17:12
clarificări
07/07/2021 16:00
depunere
13/07/2021 10:00
deschidere oferte
13/07/2021 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 07/06/2021 13:33
Trezoreria de Stat

suma planificată 8,000,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
8,000,000.00 MDL 45200000-9 achiziționarea lucrărilor de reamenajarea arhitecturala , amenajarea teren de joaca; Iluminatul stradal; parcaje auto din cartierul locativ N. Gribov or Durlești, mun.Chișinău 1 Metru patrat 08.08.2021 - 31.12.2022
str. Alexandru cel Bun 5.

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt acrtierul gribov.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieanunt de participare05/07/2021 14:38Descarca
documentatia standart.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedocumentatia standart05/07/2021 14:38Descarca
anunt acrtierul gribov.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieanunt de participare11/06/2021 14:18Descarca
documentatia standart.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedocumentatia standart11/06/2021 14:18Descarca
duae_ro_0 (3).signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieDocumentul Unic de Achizitie European11/06/2021 14:18Descarca
caiet de sarcini 5.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiecaiet de sarcini 507/06/2021 17:12Descarca
caiet de sarcini 2.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiecaiet de sarcini 207/06/2021 17:08Descarca
caiet de sarcini 3.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiecaiet de sarcini 307/06/2021 17:08Descarca
anunt acrtierul gribov.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieanunt de participare07/06/2021 17:08Descarca
documentatia standart.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiedocumentatia standart07/06/2021 17:08Descarca
caiet de sarcini 1.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiecaiet de sarcini 107/06/2021 17:08Descarca
declaratie_ro (1).docbiddingDocumentsAchizițiedescription07/06/2021 17:08Descarca
duae_ro_0 (3).signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieDocumentul Unic de Achizitie European07/06/2021 17:08Descarca
caiet de sarcini 4.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițiecaiet de sarcini 407/06/2021 17:08Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Documentele de licitatie
pentru Achiziție
08.06.2021 15:54

Care este suma de lichiditati necesara 1 mln sau 10 mln lei?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

08.06.2021 17:17

10 000 000 lei.Vom efectua modificarile necesare in cel mai scurt timp

... afișează tot conținutul

Documentele de licitatie
pentru Achiziție
09.06.2021 11:13

Cum poate fi suma de liciditati necesara mai mare de cat valoarea licitatiei ? (si ce legatura are suma cu TVA)

... afișează tot conținutul

Răspuns:

09.06.2021 15:38

art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.

... afișează tot conținutul

Răspuns (9 iun 2021, 15:03): art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
pentru Achiziție
11.06.2021 08:31

Nu este asa criteriu in aricolul 21
Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară

(1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi:

a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare;

c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

(2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.

(3) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.

(5) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

(6) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (5), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

(7) Atunci cînd ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

11.06.2021 12:52

AC va opera modificarile necesare.

... afișează tot conținutul

Intrebare
pentru Achiziție
11.06.2021 08:54

Suma nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa se refera la cifra medie de afacere nu si la lichiditati. Trebuie sa justificati legal aceasta cerinta.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

11.06.2021 12:51

AC va opera modificarile necesare.

... afișează tot conținutul

punct. 28, Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare in suma de minim
pentru Achiziție
12.06.2021 01:21

Egal sau mai mult decît 8 000 000,00 lei cu
TVA, confirmată prin semnătură electronică, puteti explica sensul acestui puct ? ori este o simpla ilaturare a concuretei, prin urmare o compania de timp mic 30< agajati, dar cu posibilitatea de a executa aceasta lucrare este inlaturata din concurs prin prinsma punctului inclus de dmv-sta (va sugerez sa aplicati experienta altor primarii, platforma M-tender e plina de exemple.. cu cifre si mai mare ca a DMV-stra, dar nu se solcita asa cerinta CRITICA ca disponibilitate a 8 mil lei in cont)

... afișează tot conținutul

Răspuns:

14.06.2021 08:17

Avind in vedere o experienta mai putin placuta anterior, AC se asigura despre demonstrarea capacit['ii financiare a OE.Este o cerinta impusa legal. Deasemenea AC va tine cond si de data inregistrarii persoenei juridice.

... afișează tot conținutul

documente obligatorie
pentru Achiziție
21.06.2021 02:21

termenul de prestare a serviciilor este de 18 luni, 8 mil. /18luni = 444445 Lei /luna aceasta este suma volumului de lucrari efectuat proportional pe luna , Deci orsicare OE care are materiale circulante sau bani lichizi in suma mai mare de 500000 lei are dreptu sa paticipe la licitatia data . Va rugam respectuos sa modificati p.28

... afișează tot conținutul

Răspuns:

21.06.2021 09:06

In acest sens se va expune Agentia pentru Solutionarea contestatiilor, referitor la suma disponibila.

... afișează tot conținutul

documente obligatorii
pentru Achiziție
21.06.2021 10:14

buna ziua, de ce sa pierdeti 2 luni prin contestatii daca voi singuri puteti sa rezolvati intrebarea data

... afișează tot conținutul

Răspuns:

21.06.2021 11:12

Este decizia grupui de lucuru, avind in vedere experienta anterioara pentru achizitie similara.

... afișează tot conținutul

Participanți

achiziționarea lucrărilor de eamenajarea arhitecturala , amenajarea teren de joaca; Iluminatul stradal; parcaje auto din cartierul locativ N. Gribov or Durlești, mun.Chișinău 8,000,000.00 MDL
13/07/2021 09:49
6,593,850.22 MDL
Ofertă refuzată
12/07/2021 21:53
7,961,943.06 MDL