Achiziție - Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău) (repetat)

Achiziție Universitatea de Stat din Moldova

Informație generală

Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău) (repetat)
14,600,000.00 MDL
perioada de clarificari
ocds-b3wdp1-MD-1613753172546

Ținînd cont de specificul și complexitatea executării lucrărilor, rugăm să aplice la procedura de achiziție doar operatorii economici care dețin experiență în domeniul construcțiilor metalice supraetajate din profile tip HEA, prin buloane de ancoraj, joncțiuni și îmbinări ale construcției metalice prin buloane de înaltă rezistență, inclusiv care dețin personal de specialitate cu experiență adecvată. Operatorii economici vor putea face cunoștință cu proiectul tehnic printr-o solicitare la adreaa de email achizitii.usm@gmail.com.


Licitație deschisă
cel mai bun raport calitate-preţ
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
23/02/2021 09:54
clarificări
07/03/2021 17:22
depunere
12/03/2021 17:22
deschidere oferte
15/03/2021 14:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 19/02/2021 16:47
Trezoreria de Stat

suma planificată 14,600,000.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link
Lot 2 3,216,000.00 MDL 32,160.00 MDL 45200000-9 Sistem de condiționare: utilaj și servicii de montare 1 Bucata 31.03.2021 - 30.11.2021
str.Alexe Mateevici 60
2021-03-15 14:00:00
45200000-9 Sistem de încălzire: utilaj și servicii de montare 1 Bucata
45200000-9 Sistem de ventilare: utilaj și servicii de montare 1 Bucata
Lot 1 11,384,000.00 MDL 113,840.00 MDL 45200000-9 Soluții arhitecturale, finisări 1 Bucata 31.03.2021 - 30.11.2021
str.Alexe Mateevici 60
2021-03-15 14:18:30
45200000-9 Rețeaua electrică interioară 1 Bucata
45200000-9 Soluții arhitecturale și rezistență 1 Bucata
45200000-9 Rețeaua interioară de încălzire 1 Bucata
45200000-9 Rețeaua interioară de aprovizionare cu apă și canalizare 1 Bucata

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
Anunt de participare.pdftenderNoticeAchizițiedescription28/02/2021 21:29Descarca
Documentatia standard lucrari - Lot 1.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription25/02/2021 10:49Descarca
Anunt de participare.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription25/02/2021 10:49Descarca
Documentatia standard bunuri - Lot 2.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:36Descarca
Documentatia standard lucrari - Lot 1.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:32Descarca
F4.2 - Lot 2.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:28Descarca
F4.1 - Lot 2.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:28Descarca
DUAE.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:23Descarca
Factori de evaluare.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:21Descarca
Caiet de sarcini.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:21Descarca
Anunt de participare.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription22/02/2021 17:19Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Clarificare
pentru Lot 2
23.02.2021 09:54

Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament electric, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti

... afișează tot conținutul

Răspuns:

24.02.2021 17:38

Bună ziua. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor va fi solicitat în corespundere cu prevederile legislației. Mulțumim pentru clarificare.

... afișează tot conținutul

Termenii stabiliti de lege
pentru Achiziție
23.02.2021 11:03

Termenii de depunere sunt total gresite. Faceti modificarile cuvenite.

... afișează tot conținutul

Răspuns:

23.02.2021 11:19

Bună ziua. Rugăm să fiți mai expliciți. Reformulați clarificarea/întrebarea pentru a putea reveni cu un răspuns corespunzător. Mulțumim.

... afișează tot conținutul

documentatia de clarificare
pentru Lot 1
25.02.2021 19:08

Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor ... ? Documentatia data se adreseaza la LOT 1 ori pentru LOT 2 ,daca nu suntem producatori de produse supuse reglementărilor dar le procuram conform cerintelor tehnice ? Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018. Clarificati va rog cine numai produce are dreptul de a participa la licitatie?Conform care Lege?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

26.02.2021 11:03

Bună ziua. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor va fi solicitat în corespundere cu prevederile legislației. Referințe: HG nr. 212/2018 cu anexele corespunzătoare și SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/producatori-deseuri.html). Mulțumim pentru întrebare.

... afișează tot conținutul

documentatia de clarificare
pentru Achiziție
26.02.2021 15:06

Solicitam sa explicati documentul ( Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor) de ce se regaseste in lista documentelor de calificare ? Este prezentat la executarea lucrarii , procurarea echipamentului conform legii ?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

28.02.2021 21:56

Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE), la solicitarea autorității contractante se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitorului EEE în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018. Referințe: • HG nr. 212/2018 cu anexele corespunzătoare, • SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/producatori-deseuri.html), • comunicatul Agenției Achiziții Publice din 10.09.2020 (https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de). Mulțumim pentru clarificare.

... afișează tot conținutul

documentatia de clarificare
pentru Lot 1
01.03.2021 16:43

Pentru LOT 1 sunt necesare aceste formulare :Specificații tehnice (F4.1) Specificații de preț (F4.2) ???

... afișează tot conținutul

Răspuns:

01.03.2021 18:17

Formularele F4.1 si F4.2 sunt necesare doar pentru lotul 2, totodata se vor anexa si devizele corespunzatoare.

... afișează tot conținutul

documentatia de clarificare
pentru Lot 1
01.03.2021 16:51

Certificat de atribuire a contului
bancar este indicat anul 2019-2021 ,precizati va rog, din anul 2019 la toti 3 ani consecutiv ori este suficient anul 2021?

... afișează tot conținutul

Răspuns:

01.03.2021 18:27

Certificatul de atribuire a contului bancar să fie eliberat recent, dar nu mai vechi de 2019.

... afișează tot conținutul

Clarificare
pentru Lot 2
03.03.2021 12:44

Buna ziua. Rog sa specificati exact care sunt documentele obligatorii pentru aplicarea la lotul 2. In capitolul II (FDA) avem o lista de documente (formulare), iar in capitolul III avem cu totul alta lista. Totodata rog sa clarificati subpunctul 4 din punctul 3 al FDA, unde se solicita perioada de garantie a lucrarilor dupa procesul verbal, care se intocmeste respectiv dupa efectuarea lucrarilor - este vre-un formular aparte, sau el nu poate fi obligatoriu pentru cerinte de calificare si se intocmeste dupa efectuarea lucrarilor?! Multumesc anticipat!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

04.03.2021 13:12

Bună ziua. Pentru lotul 2, conform anunțului de participare, se va prezenta F4.1, F4.2 și devizele Form. 3, 5 și 7 corespunzător caietului de sarcini. Capitolul II din FDA conține la pct. 3 lista criteriilor și cerințelor de calificare solicitate în anunțul de participare, iar capitolul III conține formularele aprobate în documentația standard destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei. Cu privire la perioada de garanție a lucrărilor care este obligatorie și se va prezenta odată cu oferta, rugăm să atrageți atenția la Anexa Formularului F3.1 a ofertei ce urmează a fi completată conform documentației standard pentru lucrări. Mulțumim pentru clarificări. O zi frumoasă și liniștită.

... afișează tot conținutul

Clarificare
pentru Achiziție
04.03.2021 17:56

Buna ziua, rog sa concretizati: este obligatorie participarea la ambele loturi, or separarea achizitiei pe loturi are in vedere posibilitatea de a participa la un singur lot? Multumesc!

... afișează tot conținutul

Răspuns:

04.03.2021 18:23

Bună seara. Da, este obligatorie participarea la ambele loturi, în caz contrar ofertantul va fi descalificat. Mulțumim.

... afișează tot conținutul

Clarificare
pentru Lot 2
23.02.2021 09:54

Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament electric, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti

... afișează tot conținutul

Răspuns:

05.03.2021 17:23

Răspunsul a fost oferit mai sus.

... afișează tot conținutul

documentatia de clarificare
pentru Achiziție
06.03.2021 10:02

Buna ziua! Daca este obligatorie participarea la ambele loturi care a fost ideea de a deviza in LOT1 si LOT 2 ? Pentru fiecare lot in sistema are loc auction si este suma alocata . Legea indicati unde puteti descalifica daca se participa numai la un lot?

... afișează tot conținutul

documentatia de clarificare (SUPLINIRE )
pentru Achiziție
06.03.2021 10:52

LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice Articolul 372. Împărțirea pe loturi
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire.
(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
(3) Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
(4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
(5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care acceptă depunerea ofertelor pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentația de atribuire criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor ce vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care, în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decît numărul maxim admis.
(8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.
(9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat.
(10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea, în primul rînd, a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în ansamblu.

... afișează tot conținutul

documentatia
pentru Achiziție
06.03.2021 11:50

Garantia bancara pe loturi separat? ori pu ambele loturi impreuna suma ? Documentatia pu loturi tot separat? DUAE se face dupa nr. Achizitii.md ID 21036468 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1613753172546 din 15.03.2021 ?Solicitam clarificari in documentatie

... afișează tot conținutul

documentatia (suplinire)
pentru Achiziție
06.03.2021 12:07

In anuntul de participare va rog sa fie indicat conform LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 , pu toti operatorii economici sa fie explicit daca solicitati un operator economic la ambele loturi.

... afișează tot conținutul