Achiziție - Servicii transport date

Achiziție Agentia Servicii Publice

Informație generală

Servicii transport date
1,435,000.00 MDL
depunere oferte
ocds-b3wdp1-MD-1605881982294

Servicii transport date


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
20/11/2020 16:36
clarificări
30/11/2020 10:00
depunere
14/12/2020 10:00
deschidere oferte
14/12/2020 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 20/11/2020 14:20
Trezoreria de Stat

suma planificată 1,435,000.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
Lotul nr. 1 Servicii transport date „100/100 Mbps 3 IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 690,000.00 MDL 72318000-7 Lotul nr. 1 Servicii transport date „100/100 Mbps 3 IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 1 Bucata 01.01.2021 - 30.12.2021
str. Puskin, 42
Lotul nr. 6 Servicii transport date pentru interconectarea sediului din mun.Chișinău, str. Pușkin, nr. 47 cu sediul central mun.Chișinău, str. Pușkin, nr. 42. 45,000.00 MDL 72318000-7 Lotul nr. 6 Servicii transport date pentru interconectarea sediului din mun.Chișinău, str. Pușkin, nr. 47 cu sediul central mun.Chișinău, str. Pușkin, nr. 42. 1 Bucata 01.01.2021 - 30.12.2021
str. Puskin, 42
Lotul nr. 5 Servicii transport date pentru interconectarea sediului din mun.Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 cu sediul central mun.Chișinău, str. Pușkin, nr. 42. 45,000.00 MDL 72318000-7 Lotul nr. 5 Servicii transport date pentru interconectarea sediului din mun.Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 cu sediul central mun.Chișinău, str. Pușkin, nr. 42. 1 Bucata 01.01.2021 - 30.12.2021
str. Puskin, 42
Lotul nr. 2 Servicii transport date „Ethernet Layer 2” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 24,000.00 MDL 72318000-7 Lotul nr. 2 Servicii transport date „Ethernet Layer 2” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 1 Bucata 01.01.2021 - 30.12.2021
str. Puskin, 42
Lotul nr. 3 Servicii transport date „50/50 Mbps 1 IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 385,000.00 MDL 72318000-7 Lotul nr. 3 Servicii transport date „50/50 Mbps 1 IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 1 Bucata 01.01.2021 - 30.12.2021
str. Puskin, 42
Lotul nr. 4 Servicii transport date „100/100 Mbps 1IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 246,000.00 MDL 72318000-7 Lotul nr. 4 Servicii transport date „100/100 Mbps 1IP” pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice 1 Bucata 01.01.2021 - 30.12.2021
str. Puskin, 42

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
duae.docxbiddingDocumentsAchizițieDUAE W20/11/2020 16:36Descarca
anunt de participare.signed.pdftenderNoticeAchizițieAnunţ de participare20/11/2020 16:36Descarca
anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 la anunţul de participare.signed.pdftechnicalSpecificationsAchizițieAnexele la Anunţul de participare20/11/2020 16:36Descarca
duae.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieDUAE20/11/2020 16:36Descarca
documentatia standard servicii.signed.pdfbiddingDocumentsAchizițieDocumentaţia standard 20/11/2020 16:36Descarca
documentatia standard servicii.docxbiddingDocumentsAchizițieDocumentaţia standard W20/11/2020 16:36Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Clarificari
pentru Achiziție
29.11.2020 16:50

Conform documentaţiei de atribuire Autoritatea contractantă solicită: „Prestarea serviciilor se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.”
Prezenta cerinţă exclude participarea la procedura de achiziţie publică operatorilor economici, furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, care oferă servicii echivalente prin intermediul altor tehnologii sau printr-o combinaţie de tehnologii. Serviciile solicitate în documentaţia de atribuire pot fi prestate, în afară de tehnologia de conexiune Fibră Optică, cu utilizarea următoarele tehnologii: Radio Ethernet (WiFi), tehnologia HFC şi tehnologia 4G/LTE, tehnologii care nu afectează calitatea şi parametri solicitaţi de autoritatea contractantă în caracteristicile tehnice a serviciilor internet.

Achiziţionarea serviciilor într-un singur lot care cuprinde întreg teritoriul ţării, exclude concurenţii ale căror reţea nu acoperă toate locaţiile solicitate. În acest sens propunem ca serviciile care urmează a fi achiziţionate de către Autoritatea contractantă să fie divizate în loturi separate împărţite pe regiuni: ex. mun. Chişinău separat, mun. Bălţi separat, zona Nord, zona Centru, zona Sud.

Termenul foarte scurt pentru conectarea locaţiilor de furnizare a serviciilor – 31.12.2020, în combinaţie cu numărul mare de locaţii amplasate pe întreg teritoriul ţării, exclud concurenţii unui singur operator economic naţional, furnizor de servicii de comunicaţii electronice, deoarece aceştia nu dispun de capacităţi suficiente pentru a conecta într-un termen atât de scurt un număr atât de mare de locaţii, mai ales în regiuni.

Un alt impediment care face imposibil conectarea la servicii a tuturor locaţiilor Autorităţii contractante până la data de 31.12.2020 este starea de urgenţă în sănătatea publică instituită prin Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27.11.2020.

Serviciile solicitate conform cerinţelor indicate în documentele de atribuire pot fi prestate numai de către un singur furnizor de servicii de comunicaţii electronice fixe. Doar acest operator poate tehnic oferi toate serviciile conform caracteristicilor tehnice şi termenelor solicitate de Autoritatea contractantă.

Reieşind din cele expuse mai sus, în vederea asigurării legalităţii desfăşurării procesului de achiziţii, prin respectarea principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice: „utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţii contractante”, „transparenţa achiziţiilor publice”, „asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice” şi „tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici” prevăzute de lit. a), b) c) şi h) ale art. 7 al Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, solicităm respectuos autorităţii contractante:

Excluderea din documentaţia de atribuire a cerinţei „doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică”
Împărțirea serviciilor care fac obiectul procedurii de achiziţii în loturi separate împărţite pe regiuni:
mun. Chişinău;
mun. Bălţi
zona Nord;
zona Centru;
zona Sud.
Obligarea Autorităţii contractante de a extinde termenul de conectare la servicii până la data de 01.03.2020

... afișează tot conținutul

Răspuns:

30.11.2020 09:59

Cerințele tehnice pentru achiziţionarea Transportului date au fost înaintate reieșind din necesitățile activității Agenției Servicii Publice - activitatea Sistemelor Informaționale și altor infrastructuri TI (supraveghere video, telefonie IP și asigurarea prestării serviciilor publice). Termenul de prestare a serviciilor va începe din data expirării contractului precedent.

... afișează tot conținutul