Achiziție - Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparații capitale a sediului ANP, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a SP

Achiziție Administrația Națională a Penitenciarelor

Informație generală

Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparații capitale a sediului ANP, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a SP
197,500.00 MDL
nereușit
ocds-b3wdp1-MD-1602834311318

Etapele proiectului:
- Evaluarea tehnică a imobilului și actualizarea planurilor de măsurări (doc. de proiect elaborată în 2011 de Institutul „AGROINDPROIECT” SA, obiectul nr. 111/3468), pentru replanificarea nivelelor IV-V și expertizarea în caz de necesitate (S=1200,0 m2, pentru 80 unități de personal);
- Examinarea stării tehnice a reţelelor inginereşti (apă; canalizare; reţele electrice; iluminarea birourilor);
- Elaborarea planurilor de replanificare pentru birouri de serviciu și sistematizarea sarcinii de proiectare;
- Actualizarea documentației de proiect pentru amenajarea încăperii destinată pentru Centrul de monitorizare video al sistemului penitenciar cu echipament specializat (Obiect 13785, elaborat de ISP „RURALPROIECT”, în an. 2016, amplasare et. V);
- Amplasarea echipamentului de procesare video (descrieri, specificații tehnice, soft și echipament necesar pentru funcționarea în regim ”Non-Stop” 24 din 24 ore, amplasarea operatorilor, parte componentă a proiectului elaborat);
- Amplasarea echipamentului de rețea/transport date (descrieri, specificații tehnice, conexiunea pentru toate nodurile (instituții penitenciare), parte componentă a proiectului elaborat;
- Elaborarea documentației de proiect la faza ,,proiect de execuție".

Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:
- Arhitectura, cu măsurările și replanificările necesare;
- Tehnologia;
- Rezistența;
- Rețele inginerești interioare:
- încălzire și ventilare;
- alimentarea cu apă și canalizare;
- echipament electric;
- telecomunicații, sisteme de înștiințare pază și supraveghere video;
- semnalizare anti-incendiară;
- rețelele electrice, inclusiv magistralele până la punctul de conexiune (parter punctul de distribuție);
- sistemul transport date (rețea LAN), inclusiv magistralele până la punctul de conexiune;
- Protecția mediului;
- Proiectul de execuție a lucrărilor;
- Memoriu explicativ;
Devizul de cheltuieli
elaborat în conformitate cu Codul practic CPL 01.01.2012 , formularele (1,3,5,7) în două exemplare și suport electronic, kos pe suport electronic în WinCmeta;
Expertizarea documentației de proiect și deviz.


Achiziție de valoare mică
cel mai bun raport calitate-preţ
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
16/10/2020 16:35
clarificări
19/10/2020 15:00
depunere
22/10/2020 10:00
deschidere oferte
22/10/2020 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 16/10/2020 07:46
Trezoreria de Stat

suma planificată 197,500.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
197,500.00 MDL 71200000-0 Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparații capitale a sediului ANP, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a SP 1 Bucata 24.10.2020 - 31.12.2020
str.Nicolae Titulescu 35

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
caiet de sarcini.pdfbiddingDocumentsAchizițieCaiet de sarcini16/10/2020 16:35Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparații capitale a sediului ANP, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a SP 197,500.00 MDL