Achiziție - Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova

Achiziție Primaria Borogani

Informație generală

Primaria Borogani
1007601005936
Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova
961,000.00 MDL
suspendată
ocds-b3wdp1-MD-1590153614994

Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova


COP
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
22/05/2020 16:30
clarificări
27/05/2020 11:00
depunere
30/05/2020 11:00
deschidere oferte
30/05/2020 11:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 22/05/2020 12:55
Trezoreria de Stat

suma planificată 961,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
961,000.00 MDL 45300000-0 Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova 1 Bucata 05.06.2020 - 12.06.2020
s.Borogani ,r-l Leova

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
(8) 01.iluminarea borogani-pt475-2720m f1 (1).rtfbiddingDocumentsAchizițieiluminarea borogani-pt475-2720m 22/05/2020 16:30Descarca
pr. borogani - anunt.pdfbiddingDocumentsAchizițiepr. borogani - anun22/05/2020 16:30Descarca
(6) 01.iluminarea borogani-pt338-3054m f1.rtfbiddingDocumentsAchiziție01.iluminarea borogani-pt338-3054m 22/05/2020 16:30Descarca
documentaţia standart iluminat.docbiddingDocumentsAchizițiedocumentaţia standart iluminat.22/05/2020 16:30Descarca
model_duae_lucrari (2) (3) (1) (1).docbiddingDocumentsAchizițiemodel_duae_lucrari22/05/2020 16:30Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
22.05.2020 16:47

25. Oferta tehnică
25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. Asa e scris in documentatia standard. Unde este caietul de sarcini?

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
22.05.2020 17:04

Lista cu cantitățile de lucrări nu este caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează oferta tehnică de către fiecare
ofertant. Ne referim la intrega Secţiunea 4. Caietul de sarcini din HG 669/2016.

... afișează tot conținutul

Caiet de sarcini
pentru Achiziție
22.05.2020 17:16

Publicati proiectul de executie in conformitate cu HG 669/2016. 32. Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării ofertei tehnice, documentaţia minimală trebuie să
conţină caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzînd cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor.

... afișează tot conținutul

Participanți

Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova 961,000.00 MDL